TIN VẮN

LIÊN HỆ - GÓP Ý

   TÌM KIẾM THÔNG TIN


   Số lượt truy cập

141408

  TIN NỔI BẬT
Trường mẫu giáo Cam Phước Đông tổ chức Hội nghị CĐCS giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Hội nghị CBCC, VC năm học 2014 - 2015.

 

Năm học 2014 - 2015 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành;


LỊCH CÔNG TÁC

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

 THƯ ĐIỆN TỬ


 

 
Bản quyền thuộc: Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, Tel: (058)3862583, Fax: (058)3862540, Email: pgdcranh@khanhhoa.edu.vn - Phát triển bởi PSC, (08)22171381